Gå til hovedinnhold Gå til søk

Medlemmer av Huseierne får alltid en gratis halvtimes konsultasjon hos vårt firma – ta kontakt i dag om du har behov for bistand!

Egil Malm

Advokat

Født 1947
Cand. jur 1974
Egen advokatpraksis fra 1977

Egil Malm ble utdannet ved Universitetet i Oslo, var deretter politifullmektig ved Follo politikammer 1975-76 og dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembete 1976-77, før han startet som advokat i Narvik i 1977.

Kontakt

Telefon: 76 94 45 50
Mobil: 90 18 66 90
egil@malm.no

Utdanning

  • Juridisk embetseksamen (cand.jur.) ved Universitetet i Oslo 1974

Arbeidserfaring

  • Advokat, Advokatfirmaet Malm AS – 1977 – d.d.
  • Fast forsvarer, Ofoten tingsrett og Hålogaland lagmannsrett – 2001-2017
  • Dommerfullmektig, Lofoten sorenskriverembete – 1976-1977
  • Politifullmektig, Follo politikammer – 1975-1976

Verv/foreningsarbeid

  • Styreleder av Bolig– og byggefondet for Narvik fra 1984 – d.d.
  • Medlem av hovedstyret i Advokatforeningen fra 2004-2008
  • Styremedlem Sparebankenes eiendomskontor Ofoten fra 1981-2006
  • Styremedlem Ankenes sparebank fra 1991-2003
  • Styreformann Midt-Hålogaland krets av Den norske advokatforening fra 2000 til 2002
  • Medlem i Advokatforeningens faste lovutvalg for husleierett og leiegårders rettsforhold fra 1993-2000
  • Styreformann Nordre Nordland krets av Den norske advokatforening 1980-81