Gå til hovedinnhold Gå til søk

Medlemmer av Huseierne får alltid en gratis halvtimes konsultasjon hos vårt firma – ta kontakt i dag om du har behov for bistand!

Priser

Våre advokater vil alltid på eget initiativ vurdere om din sak dekkes av rettshjelpsforsikring. Dette vil vi gjennomgå med deg på første konsultasjon. For øvrig fastsettes salæret etter oppdragets omfang og vanskelighetsgrad. Medlemmer i Huseiernes Landsforbund har krav på en gratis halvtimes konsultasjon, samt 20 % rabatt på oppdragets timesats.

Veiledende timesatser

I saker av en viss størrelse vil advokaten gi en oppdragsbekreftelse til forbrukeren hvor det angis timepris, regler for salæravregning, oppdragets antatte varighet mv.

Fakturering gjennomføres ved utstedelse av spesifisert faktura. Alle priser er oppgitt eks. mva. med mindre noe annet er spesifisert.

Juridisk bistand – advokat Egil Malm

Advokat Egil Malm yter juridisk bistand basert på følgende veiledende timesats:

Pris kr 2 500,-


Juridisk bistand – advokat Erling Malm

Advokat Erling Malm yter juridisk bistand basert på følgende veiledende timesats:

Pris kr 2 100,-


Konsultasjon

For en halv times konsultasjon uten dokumentutstedelse:

Pris kr 600,- inkl. mva.


Testament

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighetsgrad.

Pris fra kr 6 000,-.


Fremtidsfullmakt

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighetsgrad.

Pris fra kr 6 000,-.


Samboeravtale

Salæret fastsettes etter oppdragets omfang og vanskelighetsgrad.

Pris fra kr 4 000,-.