Gå til hovedinnhold Gå til søk

Medlemmer av Huseierne får alltid en gratis halvtimes konsultasjon hos vårt firma – ta kontakt i dag om du har behov for bistand!

Egil Malm

Advokat MNA

Egil Malm har drevet som advokat i Narvik i 45 år. Han har omfattende erfaring fra en rekke saksområder, blant annet bygg og entreprise, ekspropriasjon, fast eiendom, jordskiftesaker, samt som bostyrer i konkurs- og dødsboer. Han har videre vært fast forsvarer for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

egil@malm.no
Tlf.: 76 94 45 50
Mob.: 90 18 66 90

Erling Malm

Advokat MNA

Erling Malm har bred forhandlings- og prosedyreerfaring og bistår på alle firmaets saksområder. Han har særlig kompetanse innen strafferett, og kan påta seg både forsvareroppdrag og bistandsoppdrag. Han bistår regelmessig tingretten i konkurs- og dødsboer, og kan påta seg oppdrag som bostyrer i private skifter.

erling@malm.no
Tlf.: 76 94 45 50
Mob.: 95 88 76 51