Gå til hovedinnhold Gå til søk

Medlemmer av Huseierne får alltid en gratis halvtimes konsultasjon hos vårt firma – ta kontakt i dag om du har behov for bistand!

Våre fagområder

Advokatfirmaet Malm yter bistand på de fleste juridiske fagområder, herunder; Rådgivning og bistand overfor næringslivet og privatpersoner i saker som involverer så vel forretningsjuridiske som offentligrettslige problemstillinger Prosedyre for domstolene (sivile saker og straffesaker) og eventuelt for voldgiftsrett.

Fast eiendoms rettsforhold, bygningsrett og tingsrettslige spørsmål

Firmaet yter bistand både ved salg, kjøp, utbygging og drift av fast eiendom. Konsesjons-, ekspropriasjons- og husleierettslige spørsmål, samt selskapsrettslige, skatte- og avgiftsrettslige behandles jevnlig.


Dødsbobehandling, arve- og skifterettslige spørsmål, familie og barnerett

Firmaet utfører bostyreroppdrag ved arveoppgjør både for private arvingegrupper og etter oppnevnelse av skifteretten. Kompetanse og erfaring på disse områdene has også når det gjelder opprettelse av ektepakter eller samlivskontrakter, generasjonsskifter, og felleseieskifter. Prosedyre på disse rettsområden utføres jevnlig.


Kontrakter, entrepriser og byggesaker

Firmaet har i alle år hatt entreprisesaker. Det gjelder alt fra typehusentrepriser til reklamasjonssaker og større prosjekter.