Velkommen til advokatfirmaet Malm
Firmaet regnes som etablert i 1932 da den unge jurist fra Narvik, skomakersønnen Skjoldulf Malm etablerte advokatvirksomhet for seg selv. Han hadde etter juridikum, i ett års tid, som praktikant, gjort noe jobb for sorenskriveren i Narvik, uten betaling, noe som visstnok i de harde 30-årene ikke var uvanlig. Under krigen gikk alt av dokumenter og litteratur tapt under bombingen av byen. Da advokaten var arrestert ble kontoret drevet av en advokatfullmektig og sekretæren. Etterkrigstiden ga et rikt tilfang på oppgaver som utviklet seg til en omfattende advokatforretning. Særlig kjent ble Skjoldulf Malm som aktor i landssvikssaker, og som lokal representant for erstatningsdirektoratet.

Advokat Egil Malm startet som advokat i 1977 etter praksis som politifullmektig ved Follo politikammer og som dommerfullmektig ved Lofoten Sorenskriverembete.

Alle advokater i Advokatfirmaet Malm er medlemmer i Den Norske Advokatforening og følger Advokatforeningens etiske regler.Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50
webdesign, fotos & html • stp grafisk