Advokatfirmaet Malm har i en årrekke samarbeidet med Huseiernes Landsforbund. Foruten å bistå organisasjonens medlemmer i tvistesaker, har firmaet også avholdt foredrag for medlemmer i distriktet.


Avhendingsloven – kjøp og salg av fast eiendom til forbruker
1. Visning, takst og kjøpers undersøkelse
2. Kontraktsinngåelse, bruksovertakelse
     og kjøpers etterfølgende undersøkelsesplikt

3. Selgers opplysningsplikt
4. Mangler
5. Solgt som den er
6. Vesentlig dårligere stand
7. Uriktig opplysning
8. Manglende opplysning
9. Reklamasjon
10. Retting
11. Prisavslag
12. Heving
13. Erstatning
14. Rettshjelpforsikring


Bustadoppføringslova – avtale om oppføring av bolig mellom næringsdrivende og forbruker
1. Del 1
2. Del 2
3. Del 3
4. Del 4
5. Del 5
6. Del 6


Håndverkertjenester
1. Håndverkertjenesteloven
2. Kontraktsinngåelse
3. Prisfastsettelse
4. Håndverkerens rett til tilleggsbetaling
5. Forsinkelse
6. Mangler
7. Forbrukerens rettigheter når tjenesten er mangelfull
8. Klage på håndverkertjenester og rettshjelp


Husleierett
1. Utleie av hybel eller leilighet
2. Opptak i husstand, personskifte og fremleie
3. Leieforholdet varighet og oppsigelse


Skatt på husleieinntekt
1. Del 1
2. Del 2
3. Del 3
4. Del 4
5. Del 5Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50