Advokatfirmaet Malm består per i dag av en advokat, en advokatfullmektig og en sekretær. Vi driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra flere saksområder.

Klikk p navnene for lese mer om hver enkelt.
Egil Malm , advokat
Tor Erik Ursin, advokatfullmektig
Caroline Liljebakk, sekretærAdvokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50